Zagreb IPROJEKT NOVA CESTA

• Površina zemljišta 1450m²
• 2 stambene zgrade
• 32 stana 40-115m²
• 4 ureda 55-140m²
• Podzemna garaža sa parkirnih mjesta
• Stambena površina 3400m²